Zelftesten op COVID-19

Vanaf medio mei 2021 komen zelftesten voor personeel in de kinderopvang beschikbaar. Met deze zelftesten kunnen kinderopvangmedewerkers zichzelf tot de zomer twee keer per week preventief testen. Zelftesten kunnen een bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvangsector. Door regelmatig preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak op een kinderopvanglocatie worden voorkomen.

Belangrijk om te weten

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren. Wanneer een medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen voor de kinderopvang en het testbeleid van de GGD, en komt hier niet voor in de plaats. Zie ook het protocol Kinderopvang en COVID-19.
  • Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD.

Informatie over het gebruik van zelftesten

Hieronder vindt u verschillende documenten met meer informatie:

  • Een handreiking met wat u als houder moet regelen om zelftesten mogelijk te maken;
  • Een stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen;
  • De brief aan houders waarmee het ministerie van SZW houders heeft geïnformeerd over de inzet van zelftesten in de kinderopvang.
  • De brief van fabrikant Roche met belangrijke informatie over de controle-wattenstaafjes die bij de zelftesten worden meegeleverd.