Zelftesten op COVID-19

Eerder dit jaar zijn er vanuit de overheid zelftesten geleverd aan kinderopvangorganisaties en gastouders. Medewerkers en gastouders konden zich hiermee tot de zomer (vrijwillig) twee keer per week preventief testen. Het preventief zelftesten kan, in een periode waarin nog niet iedereen is gevaccineerd, bijdragen aan de continuïteit van de kinderopvang.

Het OMT adviseert medewerkers in de kinderopvang die (nog) niet immuun of volledig gevaccineerd zijn, twee keer per week preventief een zelftest te doen. Medewerkers die niet immuun zijn hebben meer risico om besmettelijk te zijn of te worden en daarmee anderen te besmetten. Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en verdere besmettingen op de kinderopvang worden voorkomen. Dit advies geldt in ieder geval tot er twee weken verstreken zijn nadat de vaccinaties aan iedereen die dat wil gegeven zijn (rond 19 september).

Belangrijk om te weten

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren. Wanneer een medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen voor de kinderopvang en het testbeleid van de GGD, en komt hier niet voor in de plaats. Zie ook het protocol Kinderopvang en COVID-19.
  • Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD. Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zich met voorrang laten testen bij de GGD.

Informatie over het gebruik van zelftesten

Hieronder vindt u verschillende documenten met meer informatie:

  • Een handreiking voor houders;
  • Een stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen;
  • De brief aan houders waarmee het ministerie van SZW houders heeft geïnformeerd over de inzet van zelftesten in de kinderopvang.
  • De brief van fabrikant Roche met belangrijke informatie over de controle-wattenstaafjes die bij de zelftesten worden meegeleverd.