Worden de zelftesten naar alle voorzieningen gestuurd?

De bezorging vindt op houderniveau plaats, dus niet op het niveau individuele voorziening. Voor de bezorging maken wij gebruik van het correspondentieadres van de houder dat in het LRK bekend is of (als dat een postbus is) van het vestigingsadres in het Handelsregister - Kamer van Koophandel of een adres dat bekend is bij één van de brancheorganisaties.

Aan de houders wordt gevraagd om de testen na ontvangst zo snel mogelijk te verspreiden onder de locaties (uitgezonderd die op hetzelfde adres als een school zijn gevestigd; die hebben dan reeds testen ontvangen via de school).