Wij werken op het hoofdkantoor. Kunnen wij ook gebruik maken van zelftesten?

De zelftesten zijn bedoeld om de kinderopvang zoveel mogelijk door te laten gaan. Zelftesten zijn daarom primair bedoeld voor kinderopvangpersoneel dat op de kinderopvang in contact komt met kinderen. We vragen u hier zelf een afweging in te maken, wie voor het zelftesten in aanmerking komt. Wanneer een hoofdkantoor bijvoorbeeld gehuisvest is op een kinderopvanglocatie, kunnen wij ons voorstellen dat personeel dat niet kan thuiswerken, ook gebruik maakt van het preventief zelftesten om de kinderopvang op die locatie zoveel mogelijk door te laten gaan. In de aantallen en de leveringen wordt echter om logistieke redenen geen rekening gehouden met personeel dat niet op een kinderopvanglocatie werkzaam is.