Welke informatie mag een kinderopvangorganisatie delen met de GGD in het kader van bron- en contactonderzoek?

Vooralsnog adviseren wij om toestemming van ouders te vragen alvorens gegevens doorgegeven worden aan de GGD in het kader van het BCO.