Wat moet een kinderopvangorganisatie bespreken met de OR?

Los van dat het gebruik van een zelftest door een personeelslid altijd vrijwillig is, heeft  de ondernemingsraad instemmingsrecht op het inzetten van zelftesten in een kinderopvangorganisatie. Artikel 27, lid 1d WOR, geeft aan dat de werkgever instemming dient te vragen aan de OR bij het vaststellen, veranderen intrekken van regelingen inzake de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. Dit vraagt altijd enige tijd, betrek de OR dus zo snel mogelijk. Ook wordt geadviseerd de oudercommissie te informeren over de inzet van de zelftesten.