Wat kan ik doen als ik teveel zelftesten geleverd heb gekregen?

De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis van de cijfers die bekend zijn bij DUO en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het kan zijn dat u te veel of te weinig ontvangt. We vragen u om de testen zo goed mogelijk en naar eigen inzicht te verdelen onder uw personeel. Indien u meer testpakketten heeft dan personeel, kunt u er eventueel voor kiezen om deze ter beschikking te stellen aan ander (kantoor)personeel of structureel aanwezigen op de opvanglocaties.