Wat kan ik doen als ik onvoldoende zelftesten geleverd heb gekregen voor al mijn medewerkers die op de groepen wordt ingezet?

De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis van de cijfers die bekend zijn bij DUO en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De testen die u krijgt geleverd zijn verpakt per 25 stuks. Een personeelslid kan hiermee 12 weken, twee keer per week, een zelftest afnemen. 
Het kan zijn dat u te veel of te weinig ontvangt. We vragen u om deze zelftesten zo goed mogelijk en naar eigen inzicht te verdelen onder het personeel. De testen zijn bedoeld voor het personeel dat op de groep wordt ingezet. Houdt verder ook rekening met de werkdagen en vakantieplanning van uw personeelsleden.