Wanneer ontvangen de kinderopvangorganisaties de zelftesten?

Vanaf maandag 19 april worden de zelftesten geleverd aan scholen in het primair onderwijs. Kinderopvanglocaties die op hetzelfde adres als een school voor primair onderwijs zijn gevestigd, ontvangen dan ook de zelftesten. Levering aan de overige kinderopvanglocaties start naar verwachting op 3 mei en duurt ongeveer twee weken. Het is noodzakelijk dat er op de locatie tenminste één persoon aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen.

De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis van de cijfers over aantallen personeelsleden die bekend zijn bij DUO en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het kan zijn dat u iets te veel of te weinig ontvangt. We vragen u om deze zelftesten zo goed mogelijk en naar eigen inzicht te verdelen onder het personeel en gerelateerd aan het aantal werkdagen.