Waarom worden zelftesten in de kinderopvang ingezet?

In de kinderopvang gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de opvang van kinderen zoveel mogelijk door kan gaan (doel: continuïteit van de kinderopvang). Vanaf half mei wordt de inzet van zelftesten toegevoegd aan de bestaande maatregelen binnen de kinderopvangorganisatie, zoals de regels rond afstand houden, handen wassen en het gebruik van mondkapjes. 

Het doel van zelftesten is om een mogelijke besmetting van het coronavirus onder personeel zo snel mogelijk te signaleren. 

De zelftest wordt niet gebruikt voor de volgende situaties:

  • Personen met corona gerelateerde klachten laten zich testen via de GGD en blijven thuis tot de testuitslag bekend is; personen die nauw contact hebben gehad met een besmette persoon en een quarantaine advies hebben gekregen. Een zelftest is niet geschikt om de quarantaineduur te verkorten (van 10 naar 5 dagen);
  • Personen die terugkomen van een reis naar een hoog risico gebied en in quarantaine gaan. 
     

In al deze gevallen is het volgens de algemeen geldende maatregelen van belang een testafspraak te maken bij de GGD via coronatest.nl of het telefoonnummer 0800-1202.