Waarom heeft het ministerie ervoor gekozen om de zelftesten naar de houders van kinderopvangorganisaties op te sturen?

De logistieke operatie om kinderopvangorganisaties te voorzien van zelftesten is complex vanwege de grote aantallen organisaties en de nog veel grotere aantallen kinderopvanglocaties. Daarom is gekozen voor directe distributie naar houders van kinderopvangorganisaties, in plaats van naar elke kinderopvanglocatie afzonderlijk.