Op welke wijze worden kinderopvangorganisaties geïnformeerd over de levering?

De distributeur heeft contactgegevens gekregen van alle kinderopvangorganisaties en zal tenminste één dag van tevoren per e-mail aangeven wanneer en op welk adres u de levering kunt verwachten. 

Voor de communicatie over het bezorgen van de zelftesten maken wij gebruik van e-mailadressen die bij DUO in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) bekend zijn. Dit kan dus het e-mailadres van één van uw locaties zijn. Informeer daarom uw locaties over de levering van de zelftesten en vraag ze om hun e-mailadres bij DUO te controleren, vervolgens in de gaten te houden en u te informeren. 

Wij vragen u om drie dingen te doen:

  1. Controleer in het Landelijk Register Kinderopvang welke e-mailadressen bij ons bekend zijn (LET OP: Dit kan om het e-mailadres van een specifieke voorziening gaan). 
  2. Houd deze e-mailadressen nauwgezet in de gaten.
  3. Wijs iemand aan die de levering in ontvangst neemt.