Op welk adres worden de zelftesten geleverd?

De bezorging vindt op houderniveau plaats. Voor de bezorging maken wij gebruik van het correspondentieadres van de houder dat in het LRK bekend is of (als dat een postbus is) van het vestigingsadres in het Handelsregister - Kamer van Koophandel of een adres dat bekend is bij één van de brancheorganisaties. In het e-mailbericht dat u voor de levering krijgt staat het afleveradres vermeldt. Controleer of dit het juiste afleveradres is.

Voor gastouders geldt dat de zelftesten op het opvangadres worden geleverd. Dit kan het woonadres van de gastouder zijn of (indien de gastouder opvang biedt in het huis van de vraagouder) het woonadres van de vraagouder. Als de gastouder op meerdere adressen opvang biedt, wordt er automatisch één adres geselecteerd waar de set met zelftesten naartoe wordt gestuurd.