Mijn kinderopvanglocatie is gevestigd in een school maar heeft nog geen zelftesten gekregen. Wat moet ik doen?

Controleer of het adres van de kinderopvang precies overeenkomt met dat van de school (inclusief huisnummer en huisnummertoevoeging). Als dat het geval is, heeft de school ook voor het personeel van de kinderopvanglocatie testen geleverd gekregen. De school is gevraagd om samen met u te zorgen voor een verstandige verdeling van de testen; neem hierover contact op met de schoolleiding. Als het adres niet precies overeenkomt, ontvangt u de zelftesten tegelijk met de rest van de kinderopvang, naar verwachting tussen 3 en 17 mei.