Kunnen pedagogisch medewerkers die invallen ook gebruik maken van zelftesten?

Ja, de zelftesten zijn bedoeld voor personeel dat op de kinderopvanglocatie werkt. We vragen de houder zelf een afweging te maken, wie voor het zelftesten in aanmerking komt.