Komen er ook zelftesten beschikbaar voor de gastouderopvang?

Ja. Gastouders krijgen vanaf 10 mei een set met circa 15 zelftesten op hun opvangadres bezorgd.