Is meewerken aan een zelftest verplicht?

Deelnemen aan de zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te weigeren. Wanneer iemand besluit niet deel te nemen aan een zelftest, mag dit niet leiden tot uitsluiting van  de werkzaamheden.