Is er in de verdeling van de zelftesten rekening gehouden met onze invalkrachten?

De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis van de cijfers die bekend zijn bij DUO en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De zelftesten zijn bedoeld voor iedere medewerker op uw kinderopvanglocatie om ervoor te zorgen dat de kinderopvang zoveel mogelijk kan doorgaan. We vragen u zelf een afweging te maken in wie voor het zelftesten in aanmerking komt. Dit kunnen ook pedagogisch medewerkers zijn die op uw kinderopvangorganisatie invallen.