Hoe werkt de test?

Zie de ‘Handreiking zelftesten kinderopvang’ en het ‘Stappenplan voor medewerkers en gastouders om zichzelf thuis te testen’ op www.zelftestenkinderopvang.nl voor meer informatie.