Hoe gaat de kinderopvangorganisatie om met vertrouwelijke informatie?

Coronabesmettingen van personeel worden niet op persoonsniveau geregistreerd door de kinderopvangorganisatie. Personeel wordt echter wel dringend verzocht om een positieve uitslag te melden bij de kinderopvangorganisatie, zodat de organisatie waar nodig maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen. De kinderopvangorganisatie moet personeel en ouders van kinderen namelijk wel informeren over een coronabesmetting (indexcasus) op de kinderopvang (uiteraard geanonimiseerd) als er kans is op besmetting van anderen. Het doel is dat de zelftest plaatsvindt voordat de medewerkers op de groep staan en in contact treden met collega’s, zodat een mogelijk besmetting wordt voorkomen. Het advies is om binnen de kinderopvangorganisatie een vaste contactpersoon te benoemen aan wie de testuitslagen kunnen worden doorgegeven.