Mogen pedagogisch medewerkers het zelftesten weigeren? Wat moet een kinderopvangorganisatie dan doen?

Testen is altijd vrijwillig. Ook mag er niet worden gevraagd om een testuitslag. Een  medewerker die zichzelf niet preventief wil laten testen of de testuitslag niet wil delen, mag u nooit om deze reden de toegang tot de kinderopvang ontzeggen.