Toezicht & Handhaving

Voor kwalitatief goede kinderopvang is toezicht en handhaving belangrijk. In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving. De GGD voert in opdracht van de gemeente dit toezicht uit en adviseert, als toezichthouder, de gemeente. De gemeente besluit, als handhaver, wat ze met dit advies doen; wel of niet handhaven. Vervolgens houdt de inspectie van het Onderwijs toezicht op de manier waarop gemeenten handhaven.

Inspectie op locatie

Minimaal één keer per jaar bezoekt de GGD onaangekondigd ieder gastouderbureau, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verder inspecteren ze minimaal 5% van de gastouderlocaties. Van een inspectie maakt de GGD een inspectierapport, met daarin de bevindingen van hun toezicht, de reactie hierop van de kinderopvang en het advies aan de gemeente.

Het inspectieproces

Bekijk hieronder de stappen vanaf de registratie van een locatie tot en met het toezicht en de handhaving.