Kamerbrief Landelijk Rapport toezicht kinderopvang 2018

Staatssecretaris van Ark heeft de Tweede Kamer in een brief het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018 van de Inspectie van het Onderwijs aangeboden. Uit het Rapport blijkt dat het algemene beeld over de uitvoering van toezicht en handhaving door gemeenten en GGD’en positief is. Naast dit positieve beeld, geeft Van Ark aan dat er ook zaken zijn die opvallen en aandacht behoeven, zoals de toename van het aantal inspecties met overtredingen.

Goed toezicht en handhaving draagt bij aan de kwaliteit van kinderopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en GGD’en voeren het toezicht in opdracht van deze gemeenten uit. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat gemeenten hun (wettelijke) taken goed uitvoeren en rapporteert hierover jaarlijks in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang.

Bekijk hier de brief en het Landelijk Rapport.