Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer met een voortgangsbrief geïnformeerd over het verbetertraject kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Doel van het verbetertraject is de problematiek van terugvorderingen aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de hoge terugvorderingen.

De aanleiding zijn de hoge terugvorderingen waar ouders nu mee te maken krijgen binnen het huidige stelsel van kinderopvangtoeslag. De terugvorderingen kunnen soms oplopen tot duizenden euro’s. Ook is er aandacht voor de complexiteit die ouders ervaren bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag en het doorgeven van wijzigingen.

“Omdat de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, krijgen vooral huishoudens met een laag inkomen en (dus) een relatief hoge toeslag, te maken met hoge terugvorderingen”, aldus Van Ark. “Dit kan leiden tot betalingsproblemen, omdat deze terugvorderingen voor huishoudens met een laag inkomen een relatief grote financiële last kunnen veroorzaken.”

Maatregelen

De Staatssecretaris licht verschillende maatregelen toe. Als eerste is het volgens Van Ark belangrijk om afwijkingen tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie eerder te signaleren en de ouder(s) daarover te benaderen. Om dit mogelijk te maken wordt ingezet op het intensiveren van gegevenslevering van kinderopvangorganisaties. Daarnaast zal de Belastingdienst in gesprek gaan met organisaties die gegevens aanleveren, zoals het UWV, over het uitwisselen van gegevens over de gewerkte uren en de doelgroepstatus.

Ouders meer ondersteunen

Van Ark: “De huidige systematiek van kinderopvangtoeslag gaat ervan uit dat een ouder in staat is (vooraf) zijn eigen inkomen, het aantal uren dat er gewerkt gaat worden en het aantal uren dat er kinderopvang zal worden afgenomen in te schatten. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de ouder alle wijzigingen die plaatsvinden tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende.” In het verbetertraject is er daarom aandacht voor het verminderen van de complexiteit die ouders kunnen ervaren bij het aanvragen en/of wijzigen van kinderopvangtoeslag. Er zijn maatregelen gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening, met als doel ouders beter te ondersteunen bij het aanvragen en het doorgeven van wijzigingen die van invloed zijn op de kinderopvangtoeslag. Daarnaast wordt er ingezet op het persoonlijk begeleiden van ouders met een grote kans op een hoge terugvordering door middel van casemanagement.

Verkenningen

Ook worden er verkenningen naar mogelijke aanvullende maatregelen uitgevoerd. Denk hierbij aan het gebruik van een vastgesteld inkomen, in plaats van het actuele inkomen voor de kinderopvangtoeslag, een daarbij behorend vangnet en het introduceren van een gedeeltelijk voorschot. Ook wordt er gekeken naar het proportioneel vaststellen van kinderopvangtoeslag. Van Ark: “Als een ouder niet alle gestelde kosten aan kinderopvang voor een bepaald jaar heeft betaald, bestaat er geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat leidt ertoe dat het in dat jaar uitgekeerde voorschot volledig wordt teruggevorderd. Dit staat soms niet in verhouding tot de reden van het niet volledig betalen van de gestelde kosten.”

Lees hier de volledige voortgangsbrief van Van Ark.