Gewijzigde administratieplicht per 1 juli

Gewijzigde administratieplicht per 1 juli Vanaf 1 juli 2018 geldt een gewijzigde administratieplicht voor houders door de invoering van het personenregister. Houders moeten de gegevens van de personen die zij koppelen aan hun organisatie ook bewaren in hun administratie. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens en het BSN. De toezichthouder mag deze gegevens opvragen bij de houder om de inschrijvingen en koppelingen in het personenregister te controleren.

De toezichthouder kan deze gegevens opvragen tijdens een inspectie of de houder verzoeken de gegevens te verstrekken op papier, per beveiligd e-mailverkeer of per aangetekende post. Voor de houder geldt een medewerkingsplicht. Hij moet deze gegevens verstrekken op verzoek van de toezichthouder.

Meer informatie?

Bekijk de regeling hier.