Stand van zaken Personenregister

Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 gestart. Inmiddels hebben zich bijna 92.000 personen ingeschreven. Een heel goed begin voor deze nieuwe fase van continue screening. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten op een rijtje.

Zo snel mogelijk inschrijven

Stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers, zelfstandigen, structureel aanwezigen en anderen die voor 1 maart 2018 nog niet continu gescreend werden, zijn verplicht zich op 1 maart of direct daarna in te schrijven. Uit het aantal inschrijvingen blijkt dat nog niet iedereen in deze groep zich heeft ingeschreven. Valt u onder deze groep? Zorg er dan voor dat u zich zo spoedig mogelijk inschrijft en gekoppeld wordt. Anders riskeert uw kinderopvangorganisatie een boete.
Werd u voor 1 maart 2018 al continu gescreend dan heeft u in principe tot 1 juli 2018 de tijd om u in te schrijven. Doe dit toch zo snel mogelijk. Mocht uw VOG dan worden afgekeurd, dan heeft u voldoende tijd om een nieuwe VOG aan te vragen en u in te schrijven.

Uitbreiding zoekfunctie koppelverzoek

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van kinderopvangorganisaties, heeft DUO de zoekfunctie in het personenregister uitgebreid. Dit maakt het makkelijker om een koppelverzoek in te dienen. Het was al mogelijk om een kinderopvangorganisatie te zoeken op basis van (een deel van) een naam en het adres van de organisatie. Het is nu ook mogelijk om te zoeken op het KvK-nummer van de kinderopvangorganisatie.

VOG afkeuringen

Een deel van de mensen ervaart problemen bij het inschrijven in het register, omdat hun Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgekeurd. Veelal betreft dit mensen die denken dat ze voor 1 maart 2018 al continu gescreend werden, maar voor wie dit nog niet het geval blijkt te zijn. Voor deze mensen geldt dat zij helaas een nieuwe VOG aan moeten vragen. Wordt uw VOG ook afgekeurd? Kijk op Mogelijke oorzaken afkeuren VOG om te zien wat u kunt doen.

Nieuwe VOG aanvragen

Om te kunnen begrijpen waarom deze mensen een nieuwe VOG nodig hebben, is een toelichting op de oude situatie van continue screening nodig. Om de medewerkers in de kinderopvang in beeld te krijgen voor de continue screening, werd sinds 1 maart 2013 gebruik gemaakt van bestandsopbouw. Dit is een samenvoeging van bestanden waarin de gegevens van de medewerkers voorkomen, zoals de polisadministratie van het UWV. Omdat de continue screening op basis van bestandsopbouw niet volledig was, vielen bepaalde medewerkers buiten de bestandsopbouw. Dit geldt bijvoorbeeld voor een deel van de bestuurders. Maar ook voor medewerkers die niet op de loonlijst staan van voorziening van een houder die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat. Bij de bestandsopbouw werd namelijk alleen gekeken naar houders in het LRK die een kinderopvangorganisatie exploiteren in de zin van de Wet kinderopvang. Gegevens van medewerkers die op de loonlijst staan van organisatie entiteiten die niet in het LRK staan, waren niet beschikbaar. Deze medewerkers vielen daardoor buiten de continue screening. De onvolledigheid van de continue screening is dan ook de reden waarom het personenregister is ingevoerd. Voor de mensen die nog niet in de bestandsopbouw zaten, geldt dat zij sinds de afgifte van hun VOG niet meer zijn gescreend op strafbare feiten. Daarom moeten zij alsnog eenmalig een nieuwe VOG aanvragen en zich zo spoedig mogelijk inschrijven en laten koppelen in het personenregister.