Kamerbrief: uitstel inschrijving Personenregister voor bestuurders

Per 1 maart gaat het Personenregister Kinderopvang van start. Bestuurders in de kinderopvang die nog niet continu gescreend worden, moeten alsnog een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, voordat zij zich kunnen inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Daarom krijgen zij uitstel tot 1 juli 2018.

Dat maakte staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 maart moet iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister, zodat zij continu worden gescreend. Voor de personen die al continu gescreend worden, zoals bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties, geldt een overgangstermijn voor de inschrijving in het personenregister kinderopvang tot 1 juli 2018.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die het Personenregister kinderopvang beheert, heeft een pilot met onder andere houders gehouden, waaruit bleek dat er een kleine groep bestuurders van kinderopvangorganisaties is die nog niet per 1 maart 2018 continu kan worden gescreend.

Bestuurslagen

Het gaat om kinderopvangorganisaties die uit meerdere bestuurslagen bestaan. In dat geval worden eigenaren en bestuurders continu gescreend, maar bijvoorbeeld mede-eigenaren, maten en vennoten nog niet. Voor deze groep was niet duidelijk dat zij niet in de groep van continu gescreende zaten, en zij moeten dus alsnog een VOG aanvragen, omdat de VOG op het moment van inschrijven niet ouder mag zijn dan twee maanden. Pas daarna kunnen zij zich inschrijven in het Personenregister.

Uitstel

Dit lukt voor de desbetreffende bestuurders, volgens DUO een kleine groep, niet voor 1 maart aanstaande. Om die reden heeft Van Ark besloten om uitsluitend voor die bestuurders de inschrijving in het Personenregister kinderopvang mogelijk te maken tot 1 juli 2018. DUO zal de houders hierover zo snel mogelijk verder informeren.

Meer informatie?

Lees de brief van Van Ark of kijk op de website van DUO.