Handreiking zelftesten in de kinderopvang

In de Handreiking zelftesten in de kinderopvang lees je wat je als houder of locatiemanager moet doen om het zelftesten mogelijk te maken.