Brief aan houders kinderopvang met praktische informatie zelftesten

Het ministerie van SZW heeft houders door middel van een brief geïnformeerd over de inzet van zelftesten in de kinderopvang.