© Ministerie van SZW

Veiligheid

Ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen laten gaan. Kinderopvang moet veilig zijn. Om de veiligheid te garanderen bestaat het Personenregister Kinderopvang. Ook wordt de vaccinatiegraad van Nederlandse kinderen gemonitord en kijkt de overheid naar oplossingen om zorgen hierover bij ouders weg te nemen. Ook zorgen de gemeenten, GGD en de inspectie van het Onderwijs voor toezicht en handhaving in de kinderopvang.