Persoonsgegevens die u opgeeft op Veranderingenkinderopvang.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op veranderingenkinderopvang.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Veranderingenkinderopvang.nl gebruikt en waarvoor.

Veranderingenkinderopvang.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt Veranderingenkinderopvang.nl uw gegevens alleen om u die nieuwsbrief toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere publicaties.