Wat is het Personenregister kinderopvang?

Het Personenregister kinderopvang is een overzicht van iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Daarmee breiden we de huidige continue screening van vaste medewerkers in de kinderopvang uit naar continue screening van alle personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Bij continue screening bekijken we dagelijks of deze mensen strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan nadat de VOG is afgegeven. Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de huidige baan. Als uit continue screening blijkt dat een persoon een nieuw strafrechtelijk feit op zijn of haar naam heeft staan, is er sprake van een signaal en  mag die persoon niet meer werken totdat hij of zij een nieuwe VOG heeft.