Waarom het Personenregister kinderopvang?

Samen werken we aan een goede en veilige kinderopvang. Het register draagt, in combinatie met maatregelen als het vierogenprincipe voor kinderdagverblijven, bij aan meer veiligheid in de kinderopvang. Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Met de komst van het register zullen ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder de continue screening vallen. Deze groep moet op 1 maart 2018 ingeschreven staan in het register.

Andere voordelen

De invoering van het personenregister levert ook administratieve voordelen op. Zo is er geen nieuwe VOG nodig bij wisseling van werkgever. Medewerkers hebben alleen bij inschrijving in het personenregister een geldige VOG nodig, daarna niet meer. Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers hoeven niet meer iedere twee jaar een VOG aan te vragen. En houders hoeven de papieren VOG van medewerkers niet meer in hun administratie te bewaren. Ook is er geen kopie van de VOG meer nodig bij een aanvraag tot exploitatie van een kinderopvangvoorziening bij de gemeente.