Meer informatie? Bekijk de website van DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert het personenregister in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de website van DUO staat alle informatie voor houders van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Zoals de stappen die een houder moet doorlopen, voorlichtingsmateriaal en veelgestelde vragen. Ook organiseerde DUO een webinar over het Personenregister kinderopvang. Kijk de webinar hier terug.