Vlogs IKK in de praktijk

Hoe gaan kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in de praktijk om met IKK? Ze laten het zien in de vlogreeks ‘IKK in de praktijk’. In het najaar van 2018 ontwikkelde het ministerie van SZW vlogs waarin kinderopvanglocaties en andere betrokkenen in gaan op thema’s als de BKR, de pedagogisch beleidsmedewerker, babyscholing en de taaleis. Bekijk de vlogs hier!

Kinderopvang Katrijn over de BKR

Hoe gaat kinderopvang Katrijn (Junis) om met de nieuwe BKR die per 1 januari 2019 ingaat? We gaan in gesprek met Bart Elenga, Adjunct-directeur bedrijfsvoering van Junis. “De BKR was best een spannend traject. Daarom zijn we in april al gestart met een werkgroep met medewerkers.” Bart legt uit welke keuzes zij gemaakt hebben en welke investeringen nodig zijn in dit traject.

De BKR bij Katrijn

De taaltoets bij de UvA

Wat houdt de nieuwe taaleis per 1 januari 2025 precies in? En hoe wordt dit getoetst? Femke Bos, Projectcoördinator UvA Talen, vertelt het in de vlog. “Het gaat vooral om vloeiend en spontaan Nederlands kunnen spreken.” Femke laat zien hoe bijvoorbeeld UvA Talen de toets afneemt en geeft praktische tips.

De UvA is niet de enige partij die de taaltoets aanbiedt. Bekijk welke partij het aanbod heeft dat het beste bij uw vraag past.

De taaltoets bij de UvA

Coaching bij ’t Nest

Hoe geeft kinderopvang ’t Nest invulling aan de coaching? En hoe wordt dit ervaren door de medewerkers? Greetje de Vries, Zorg Coördinator / Pedagogisch Coach: “Met de coaching vragen we ons af: doen we de goede dingen en doen we die dingen ook goed? We proberen dit altijd te koppelen aan de scholing die de collega’s volgen.” Naniek Aben, Senior pedagogisch medewerker, vertelt in de vlog hoe ze de coaching ervaart.

Coaching bij 't Nest

De pedagogisch beleidsmedewerker bij Partou

Hoe heeft Partou de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker geregeld? Inge Hartendorf, Regioadviseur kwaliteit & pedagogiek, legt het ons uit en geeft een belangrijke tip: “Kijk vooral niet alleen naar de uurnorm en maak je niet te druk of je dit gaat halen. Alles wat je doet om beleid op papier en in de praktijk te brengen valt onder beleidswerk. Dus kijk vooral naar de impact die je wilt maken met de beleidsuren.”

Pedagogisch beleidsmedewerker bij Partou

De oudercommissie bij Mundo

Wat is de rol van de oudercommissie? En hoe kunnen zij meehelpen aan de implementatie van IKK? Nathalie Leeuwestein, Voorzitter centrale oudercommissie van Kinderopvang Mundo, vertelt. “Om de wijzigingen door IKK goed uit te leggen aan ouders hebben we samen met het management een centrale ouderavond georganiseerd. Ik zou iedere oudercommissie adviseren om zo’n avond te organiseren.”

Oudercommissie bij Mundo

Babyscholing bij het Jeudginstituut

Wat houdt babyscholing voor medewerkers in de kinderopvang in? En waarom is het zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind? Su’en Verweij, Adviseur jonge kind bij het Nederlands Jeugdinstituut, legt het uit. “In het eerste levensjaar leert de baby zich te hechten. Om de baby hierin te begeleiden, moet de PM’er inspelen op de signalen van de baby. Daarom richt de babyscholing zich met name op interactievaardigheden.”

Kijk voor alle aanbieders van babyscholing op deze pagina.

Babyscholing bij het Jeugdinstituut