IKK voor ouders en oudercommissies

Wat moet u als ouder weten over de Wet innovatie kwaliteit en kinderopvang (IKK)? Hier vindt u meer informatie over het adviesrecht van de oudercommissie en de informatieplicht van ondernemers naar ouders.

Inspiratievideo voor ouders