Vaste-gezichtencriterium

Een vaste, vertrouwde pedagogisch medewerker biedt sociaal-emotionele veiligheid aan een baby. De medewerker weet hoe de baby zich ontwikkelt, waar de baby behoefte aan heeft en waar de baby gestrest van raakt.

Per 1 januari 2018 is het maximale aantal vaste gezichten per nuljarige aangescherpt. Bij een beroepskracht-kindratio waarbij 1 of 2 beroepskrachten zijn vereist, geldt een maximum van twee vaste gezichten per nuljarige. Bij een beroepskracht-kindratio waarbij 3 of 4 beroepskrachten zijn vereist, geldt een maximum van drie vaste gezichten per nuljarige. Voor oudere leeftijdscategorieën blijft het vaste-gezichtencriterium zoals het was.

Uitleg vaste-gezichtencriterium

Het vaste gezichtencriterium geldt per kind. Als het kind aanwezig is, werkt er altijd minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. Op deze groep mogen - naast het vaste gezicht - ook andere pedagogisch medewerkers worden ingezet.