Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap op een rij

De kinderopvang professionaliseert door de aandacht voor de ontwikkeling van beroepskrachten. Een aantal maatregelen is inmiddels al ingegaan, de overige maatregelen worden in 2025 uitgewerkt.

 • Opleidingsplan
  De kinderopvangondernemer heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. In het opleidingsplan geeft de ondernemer aan hoe de ontwikkeling van de medewerkers door opleidingen bevorderd wordt. Het opleidingsplan is in de cao verder uitgewerkt en is ingegaan per 1 januari 2018.
 • Werken met baby’s
  Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Per 1 januari 2018 wordt er geïnvesteerd in aanvullende scholing. Meer informatie over de babyscholing vindt u hier.
 • Diploma’s buitenschoolse opvang
  Cao-partijen bezien of het nodig en mogelijk is om de lijst met kwalificerende diploma’s voor de BSO uit te breiden met andere expertises.
 • Permanente scholing
  Er wordt door de cao-partijen gewerkt aan een landelijk systeem van permanente scholing.
 • Minimum taalniveau
  Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken in het primair onderwijs. Een taalrijke omgeving is hierbij cruciaal. Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Lees hier meer.
 • Pedagogisch beleidsmedewerker
  De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Wat houdt de rol van pedagogisch beleidsmedewerker in? Hier leest u meer