Inzet van vrijwilligers

Met de invoering van de nieuwe wet, mogen vrijwilligers niet meer meegenomen worden in de beroepskracht-kindratio. Ook niet in de buitenschoolse opvang. Wel kunnen vrijwilligers blijven ondersteunen op kinderopvanglocaties.