Babyscholing

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold. Vanaf 1 januari 2018 is er geïnvesteerd in aanvullende scholing voor pedagogisch medewerkers. Er geldt een ingroeiperiode van vijf jaar.

Scholingsaanbod

Het recente scholingsaanbod dat voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang vindt u hier.

Invalkrachten en tijdelijke medewerkers

Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis moeten per 1 januari 2025 aan deze kwalificatie-eis voldoen. De aanvullende kwalificatie-eis geldt voor iedereen die structureel of incidenteel werkt op een groep waar één of meerdere baby’s opgevangen worden.

Cao Kinderopvang

In de cao Kinderopvang staat de scholing voor het werken met baby’s benoemd en nader uitgewerkt in de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker (pag. 93 onder g) en Bijlage II op pagina 170. De cao Kinderopvang vindt u hier.

Babyscholing bij het Jeudginstituut

Wat houdt babyscholing voor medewerkers in de kinderopvang in? En waarom is het zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind? Su’en Verweij, Adviseur jonge kind bij het Nederlands Jeugdinstituut, legt het uit. “In het eerste levensjaar leert de baby zich te hechten. Om de baby hierin te begeleiden, moet de PM’er inspelen op de signalen van de baby. Daarom richt de babyscholing zich met name op interactievaardigheden."

Babyscholing bij het Jeugdinstituut