4. Kinderopvang is een vak

Kwalitatief goede opvang valt of staat met de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Ontwikkelingsgericht werken met kinderen vraagt veel kennis en vaardigheden van u en uw personeel. Daarom zijn in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang afspraken gemaakt over extra eisen aan scholing van pedagogisch medewerkers en ondersteuning bij hun werk. Hier leest u meer.

Video 'Kinderopvang is een vak'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘Kinderopvang is een vak’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Pijler 4: Kinderopvang is een vak

Documenten