1. De ontwikkeling van het kind centraal

De Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) stelt de ontwikkeling van het kind centraal. De gewijzigde kwaliteitseisen richten zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal is. Ook geeft de wet meer ruimte aan ondernemers om zelf invulling te geven aan goede en verantwoorde kinderopvang. Op deze pagina staat alles dat u moet weten over dit thema.

Video 'De ontwikkeling van het kind centraal'

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Deze video gaat in op het thema ‘De ontwikkeling van het kind centraal’. Bekijk de video voor uitleg, maatregelen en praktische tips en voorbeelden.

Pijler 1: De ontwikkeling van het kind centraal

Documenten