2. Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde omgeving is van groot belang voor het kind. De Wet IKK is bedoeld om het veiligheids- en gezondheidsbeleid beter te laten aansluiten op de praktijk. Wat betekent dat voor u als medewerker?

Een veilige en gezonde omgeving

Wat houdt een veilige en gezonde omgeving in? Binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon, er is voldoende gezonde voeding en beweging en er zijn regels en afspraken gericht op hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s. Uitgangspunt is steeds om kinderen tegen grote risico’s te beschermen en hen te leren omgaan met kleine risico’s.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid maakt plaats voor een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. Vanaf 1 januari 2018 moet elk kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. Als medewerker is het van belang dat u het veiligheids- en gezondheidsbeleid kent en in de praktijk uit kunt voeren. Ook speelt u een rol in het actueel houden en evalueren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Lees hier meer over het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

EHBO

Op ieder kindercentrum is tijdens de opvang een volwassene aanwezig met een kinder-EHBO-certificaat. Die volwassene hoeft geen pedagogisch medewerker te zijn. Lees hier meer over de nieuwe regelgeving rondom EHBO.