Wat is het verschil tussen 3F en B2?

Het taalniveau ‘Nederlands 3F’ verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en is bedoeld voor beroepskrachten die hun beroepskwalificatie in Nederland hebben behaald.

De aanduiding B2 verwijst naar een indeling in taalniveaus in het Europees Referentiekader voor Talen. Dit is een ander referentiekader, dat vaak gebruikt wordt om de vaardigheden van anderstalige medewerkers (medewerkers met een andere moedertaal) te beoordelen.

Beide taalniveaus worden in de praktijk gebruikt.