Wat als de pedagogisch medewerker niet aan kan tonen over de mondelinge taalvaardigheid te beschikken op niveau 3F of B2?

Voor de invoering van de minimum taaleis geldt een ruime ingroeiperiode van vijf jaar. Dit biedt aan organisaties de ruimte om pedagogisch medewerkers aanvullende scholing te bieden indien zij de taaltoets niet halen.

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de taaleis. Medewerkers die op dat moment niet aan de taaleis voldoen, kunnen niet meer werken als pedagogisch medewerker.

De ervaring met de invoering van de taaleis in de voorschoolse educatie (3F voor mondelinge taalvaardigheid én leesvaardigheid) leert dat meer dan 95% van de medewerkers de taaltoets, al dan niet na intensieve scholing, haalt. Het struikelblok vormt in de voorschoolse educatie meestal het onderdeel leesvaardigheid. Aan dit onderdeel wordt voor de reguliere kinderopvang geen eis gesteld.