Wat is het verschil in taalniveau tussen de kinderopvang en de voorschoolse educatie?

Een pedagogisch medewerker kinderopvang moet beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F of B2 beheerst. De pedagogisch medewerker voorschoolse educatie moet daarnaast ook beschikken over een certificaat of diploma voor lezen, op niveau 3F of B2.

Documenten ter toelichting

De cao partijen hebben de taaleis uitgewerkt in het Functieboek onderdeel Taaleis Nederlands. Daarnaast heeft de Brancheorganisatie Kinderopvang een nadere uitleg van de taaleis voor de kinderopvang opgesteld. Zij bieden ook een overzicht van verschillen en overeenkomsten met de taaleis voor de voorschoolse educatie.