Moet met alle scholen en bso’s aparte afspraken maken over de informatieoverdracht voor de ontwikkeling van het kind?

Ieder kinderdagverblijf bepaalt zelf of er in de praktijk aparte afspraken gemaakt moeten worden met verschillende scholen en bso’s over de informatieoverdracht.

Voor de dagopvang vormt de overdracht van kennis over de ontwikkeling van elk kind bij de overgang van het kind naar het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang een specifiek aandachtspunt.