Moet degene met een kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker zijn?

De regelgeving schrijft niet voor dat de degene met het kinder-EHBO-certificaat een pedagogisch medewerker is.

Wel dat diegene een volwassene is en aanwezig is tijdens opvanguren. Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten moet diegene snel bij het incident kunnen zijn.