In de wet- en regelgeving zijn concretere pedagogische doelen vastgelegd per 1 januari 2018. Moet ik mijn pedagogisch beleidsplan nu aanpassen?

Het is mogelijk dat aanpassing noodzakelijk is, als de nieuwe pedagogische doelen uit het Besluit kwaliteit kinderopvang nog niet voldoende zijn uitgewerkt.

Met ingang van 1 januari 2018 moet in het pedagogisch beleidsplan uitwerking worden gegeven aan de concretere pedagogische doelen die in het Besluit kwaliteit kinderopvang zijn vastgesteld.

Zie hier een overzicht van de veranderingen in het pedagogisch beleidsplan.