Hoeveel tijd is er voor de invoering van de verschillende maatregelen?

De meeste wijzigingen in de kwaliteitseisen zijn in werking getreden op 1 januari 2018 of 1 januari 2019. Een aantal eisen treedt op een later tijdstip in werking. Kijk op de tijdlijn IKK voor de actuele planning. Er is geen overgangsrecht vastgesteld. Op het moment dat de maatregelen ingaan, dient de kinderopvangnemer te voldoen aan de betreffende kwaliteitseisen.